Förändringarnas tid är NU!

Hösten börjar närma sig (även om många tycker den är här redan så är det fortfarande bara sensommar enligt oss) och vi passar på att införa några förändringar som vi har velat göra ett tag. Här är några av de förändringar som vi inför från och med nu:

– ÖKAT ANTAL FODRINGAR. Från fyra till fem fodringar per dag för att få en bättre och jämnare utfodring av hästarna (gäller både lösdrift och boxhästar)

– FAST INTAGSTID. De boxhästar som har intag får samma intagstid vid näst sista fodringen klockan 19. Detta för att hästarna ska få minst 12 timmars utevistelse och fasta rutiner

– INTAG INGÅR ÄVEN UNDER HELGER. Gäller för boxhästar med intag på månadsbasis. Precis som tidigare går det att ha även enstaka intag alla dagar i veckan

– STRÖ OCH GROVFODER INGÅR SOM STANDARD I ALLA HYROR

Fler spännande nyheter kommer framöver, så håll i hatten nu och häng med!