Priser

Alla priser anges inkl moms

Lösdrift Paddock Paradise

I båda alternativen på lösdrift ingår samtliga fodringar, 10 kg grovfoder (ej när det är betessäsong) och fri tillgång på halm som står i en höstation med småmaskigt nät. Strö i ligghallen samt tillgång till anläggningens faciliteter ingår också.

Silver: 2 900 kr/månad – du mockar ligghallen och hagen i anslutning till den en gång i veckan

Guld: 3 700 kr/månad – mockning ingår

 

Uppstallning på box

I alla alternativ ingår boxplats, hage, samtliga fodringar och tillgång till anläggningens faciliteter.

Kallhyra: 1 400 kr/månad – Kallhyra inkl. fyra fodringar/dag

Halvinackordering LITEN: 3 300 kr/månad – Halvinackordering inkl. fyra fodringar per dag, utsläpp alla dagar samt 7 kg hö/dag och 6 säckar spånpellets/månad

Halvinackordering MELLAN: 3 900 kr/månad – Halvinackordering inkl. fyra fodringar per dag, utsläpp alla dagar samt 10 kg hö/dag och 9 säckar spånpellets/månad

Helinackordering: 5 900 kr/månad – Helinackordering inkl. 10 kg hö/dag där ”allt” ingår, utsläpp & intag, mockning av box, grovfoder, strö mm

 

Grovfoder & Strö

Hösilage 4,75 kr/kg – analys finns

Hö 4,95 kr/kg – analys finns

Halm 3 kr/kg

Spånpellets 55 kr/säck (SCA Stallpellets)

 

Extratjänster

Full daglig skötsel (det som ingår är markerat med en * nedan): 150 kr/dag eller 800 kr/vecka

Mockning av box*: 80 kr

Mockning av hage (per timme): 300 kr

Hovslagarhjälp (intag, utsläpp och sopning): 150 kr

Mini-tjänster (t ex täckesbyte, hämta saker på ”fel” plats, benskydd på/av per par, sätta upp hönät i box): 10 kr

Small-tjänster (t ex packa höpåsar*, enstaka påse om missad, vatten i box*, täcke på/av i hage, kratsa hovar, spola ben): 20 kr

Medium-tjänster (t ex intag*, packa hönät, hönät i hage): 30 kr

Large-tjänster (vatten i hage dock ej vintertid*, utsläpp): 40 kr

Samtliga priser på tjänsterna ovan dubblas om de beställs samma dag. 

Intag månadsvis: 450 kr

Extrafodring i lösdriften månadsvis inkl 2 kg extra/dag (för hästar som behöver mer än 10 kg/dag som ingår): 400 kr

Extrafodring enstaka tillfällen: 15 kr

Straffavgift om du ej städat efter dig/din häst någonstans på anläggningen: 150 kr

 

Transportparkering 100 kr/månad

Extra hängare i sadelkammaren, per st: 20 kr/månad

Extra skåp i stallet: 100 kr/månad

 

Användande av tvättmaskin: 70 kr

 

Bokning av ridhus/ridbana, uppstallade på Stall Ängarna: 50 kr / halvtimme

Bokning av ridhus/ridbana, utomstående: 200 kr / timme

Bokning av anläggningen med tillgång till ridhus/ridbana, sadelkammare, omklädningsrum och skötplatser vid kurser och clinics: 1500 kr / dag

Uppstallning i box vid kurs/clinic: 200 kr/dag