Priser

Alla priser anges inkl moms

Lösdrift Paddock Paradise

I båda alternativen på lösdrift ingår samtliga fodringar, 10 kg grovfoder (ej när det är betessäsong) och fri tillgång på halm som står i en höstation med småmaskigt nät. Strö i ligghallen samt tillgång till anläggningens faciliteter ingår också.

Silver: 2 600 kr/månad – du mockar ligghallen och hagen i anslutning till den en gång i veckan

Guld: 3 200 kr/månad – mockning ingår

 

Uppstallning på box

I alla alternativ ingår boxplats, hage, samtliga fodringar och tillgång till anläggningens faciliteter. Alla alternativ går att kombinera med extratjänster samt extra strö och foder enligt prislistan.

MINI: 1 200 kr/månad – Fyra fodringar per dag. Du sköter utsläpp, intag och mockning själv

SMALL 1: 2 000 kr/månad – Fyra fodringar per dag samt utsläpp 7 dagar i veckan inklusive täckesbyte

SMALL 2: 2 400 kr/månad – Samma som ingår i Small 1 samt intag på vardagar (kvällstid eller enligt överenskommelse) inklusive täckesbyte vid utsläpp och intag

MEDIUM 1: 3 200 kr/månad – Fyra fodringar per dag, utsläpp 7 dagar i veckan inklusive täckesbyte, strö och grovfoder. I hyran ingår då 6 säckar spånpellets/månad (+ en startgiva om 10 säckar vid inflytt) och 10 kg hö/dag alternativt 12 kg hösilage vilket beror dels på årstid, dels på tillgång

MEDIUM 2: 3 600 kr/månad – Samma som ingår i Medium 1 samt intag på vardagar (kvällstid eller enligt överenskommelse) inklusive täckesbyte vid utsläpp och intag

LARGE: 5 500 kr/månad – Helinackordering där ”allt” ingår, utsläpp & intag, mockning av box, grovfoder (10 kg hö/dag alternativt 12 kg hösilage vilket beror dels på årstid, dels på tillgång), strö m.m.

 

Grovfoder & Strö

Hö 4,95 kr/kg – analys finns

Halm 3 kr/kg

Spånpellets 52 kr/säck (SCA Stallpellets – Originalet och bäst på marknaden! Bra Miljöval och FSC-certifierad)

 

Extratjänster

Full daglig skötsel (det som ingår är markerat med en * nedan): 150 kr/dag eller 800 kr/vecka

Mockning av box*: 80 kr

Mockning av hage (per timme): 300 kr

Hovslagarhjälp (intag, utsläpp och sopning): 150 kr

Mini-tjänster (t ex täckesbyte, hämta saker på ”fel” plats, benskydd på/av per par, sätta upp hönät i box): 10 kr

Small-tjänster (t ex packa höpåsar*, enstaka påse om missad, vatten i box*, täcke på/av i hage, kratsa hovar, spola ben): 20 kr

Medium-tjänster (t ex intag*, packa hönät, hönät i hage): 30 kr

Large-tjänster (vatten i hage dock ej vintertid*, utsläpp): 40 kr

Samtliga priser på tjänsterna ovan dubblas om de beställs samma dag. 

Intag månadsvis: 450 kr

Extrafodring i lösdriften månadsvis inkl 2 kg extra/dag (för hästar som behöver mer än 10 kg/dag som ingår): 400 kr

Extrafodring enstaka tillfällen: 15 kr

Straffavgift om du ej städat efter dig/din häst någonstans på anläggningen: 150 kr

 

Transportparkering 100 kr/månad

Extra hängare i sadelkammaren, per st: 20 kr/månad

Extra skåp i stallet: 100 kr/månad

 

Användande av tvättmaskin: 70 kr

 

Bokning av ridhus/ridbana, uppstallade på Stall Ängarna: 50 kr / halvtimme

Bokning av ridhus/ridbana, utomstående: 200 kr / timme

Bokning av anläggningen med tillgång till ridhus/ridbana, sadelkammare, omklädningsrum och skötplatser vid kurser och clinics: 1500 kr / dag

Uppstallning i box vid kurs/clinic: 200 kr/dag