Stallregler

BOXSTALLARNA

 • För att hästarna ska få ventilation i boxarna måste dörrarna hållas
  stängda när hästarna är inne. Så fort en dörr står öppen kommer luften byta bana och bara passera genom stallgången utan att boxarna får någon luftgenomströmning. Nattetid hålls alltid dörrarna stängda.
 • Personalen sköter ventilationen av stallarna, ändra inte detta utan att i så fall ha diskuterat det med personalen.
 • Vi använder den övre luckan i höstationerna för att fylla på hö. Den
  undre används endast för ursopning. Detta för att det spills ut hö i
  stallgången när man öppnar nedre luckan.
 • Den som lämnar stallet sist på kvällen släcker lamporna, lysrören ska inte tändas och släckas i onödan.
 • När vi mockat, lett en häst eller på annat sätt skräpat ner i stallgången sopar vi efter oss, för allas trevnad.
 • Vi lämnar inte saker framme i stallgången, både av säkerhetsskäl och för de som sopar i stallet. Saker som lämnas framme kommer att städas bort.
 • Hästägaren ansvarar själv för att boxen håller god hygien genom
  urmockning dagligen och påfyllning av strö i den mån det behövs.
 • Det är inte tillåtet att ha permanentbädd i boxarna.
 • Endast ett skåp per häst ingår i stallhyran om inte annat överenskommits. Skåpen märks upp med hästägarens/hästens namn för att underlätta ordningen.
 • Hästarna bör av säkerhetsskäl inte lämnas i boxarna/lösdriften med
  grimma på utan uppsikt.
 • Tar din häst sönder sin box eller något annat i stallet får du ersätta och eventuellt reparera detta (kolla med oss).
 • Vi kan eventuellt behöva byta box till din häst vid behov. Vid uppsägning kan vi komma att använda den tomma boxen efter att din häst flyttat,
  även innan din sista dag för uppsägningstiden passerat.

IN-/UTSLÄPP

 • Tider för fodringar och utsläpp/intag finns uppsatta på separata rutinlistor. Annan överenskommelse kan göras så länge det sker i samband med någon av fodringarna då personal finns på plats.
 • Vid beställning av utsläpp tas täcke på i samband med utsläppet och av i samband med eventuellt intag om det önskas. Vi tar inte på och av täcken på hästar ute i hagarna om så inte överenskommits.
 • I tjänsten utsläpp ingår endast ett täcke på, övrigt kan köpas extra.
 • Vi kan inte begära att personalen ska ha kontroll över vilket väder som blir under närmaste dygnet. Därför sätts det på det täcke som hänger framme vi beställning av utsläpp. Det är alltså upp till hästägarna att avgöra vilket täcke hästen ska ha på sig.
 • Vi stänger haggrindarna ordentligt när vi tar in en häst från hagen eftersom strömmen annars slås ut i lösdrifterna.

HAGARNA

 • Vintertid erbjuds en rasthage för varje boxhäst. I vissa fall kan en större rasthage anordnas om man önskar ha fler hästar ihop.
 • Sommartid kan bete delvis erbjudas om man kan tänka sig att ha sin häst tillsammans med andra hästar. Vi kan inte lova bete till hästar som ska
  hållas enskilda.
 • Hästägaren ansvarar själv för urmockning av hagen, den bör mockas ur dagligen (gäller både sommar- och vinterhagar). Ta även undan hörester som annars blåser omkring. Anser vi att den inte sköts debiterar vi enligt prislista för mockning av hage.
 • Hästägaren är själv ansvarig för att se till att hästen har vatten i hagen. Detta gäller dock inte lösdrifterna.
 • Dra inte ut strömmen till hagarna i onödan. Detta eftersom det ofta glöms att sätta i strömmen igen.
 • Tar din häst sönder sin hage (tråd, stolpar, grindar) får du ersätta och reparera hagen.

FODER

 • Packa alltid från det äldsta höt först, ligger det hö på upphöjningen ska detta användas innan man börjar plocka från en ny bal (undantag självklart om det är otjänligt).
 • Vill man ge annat hö till sin häst måste man kolla med oss först.
 • Endast våra fodertunnor ska stå inne i foderkammaren, du har rätt till en uppmärkt med ditt namn. Övriga säckar och tunnor står ute i logen.
 • Varje hästägare håller med egna foderhinkar. Gärna i anpassad storlek för fodermängden.
 • Fyra fodringar per dag sker i stallet och tiderna för dessa finns på separat lista över stallets rutiner.
 • Om rutinerna frångås, t ex någon häst står inne och ska fodras inne skickar ni meddelande till oss om det inte stod på tavlan redan på morgonen. Detta för att undvika att någon häst blir utan mat.
 • Om ni är här själva och rider eller sköter hästen vid fodringstid ansvarar ni själva för att er häst får sin mat, vi lägger inte in fodret i hagar eller boxar som är tomma.
 • Om personalen fodrar gräver vi inte ut foder som fastnat i foderhinkarna för hand så därför är det viktigt att fodret är tillräckligt blött för att inte svälla fast i hinken. Hinkarna ska inte heller vara överfyllda utan det ska finnas minst ett par centimeter upp till kanten så att det är lätt att ta av locket utan att spilla.

SKÖTSELAVDELNINGEN

 • Hästar ska hållas uppbundna i skötspiltorna om inte hästägaren själv håller koll på hästen. Lämna inte hästen där ensam mer än ett par minuter som max.
 • Vi lämnar inga grimmor hängande kvar i kedjorna när vi går ut för att rida. Hästar kan fastna i grimman och göra sig illa. Ta alltid loss grimman från båda kedjorna och häng upp dem på en krok.
 • Kvarlämnade saker plockas bort.
 • Vi sopar noggrant efter oss i skötspiltan. Om hästen kissar eller bajsar får vi även spola eller hälla vatten över fläcken och lägga på spån som får suga upp det minst 10 minuter. För allas trevnad! Skräpet slängs ut på gödselplattan, inte i soporna.
 • Vi släcker efter oss och stänger uppställda dörrar när vi lämnar en avdelning. Släck även när ni ska ut och rida!
 • Vi skrapar bort vattnet i spolspiltan efter användning. Om vi använt spolspiltan som skötspilta bör vi sopa efter oss istället för att spola ner skräpet i brunnen. Blir det fullt i avloppet, säg till personalen.
 • När hovslagaren varit på besök samlar hästägaren upp eventuella sömmar och gamla skor och lägger i hinken i hörnet. Detta ska inte slängas ut på gödselplattan.
 • Har vi använt sadelhängaren, fäller vi av säkerhetsskäl ned den efter användning.

RIDNING

 • Vi stänger dörrar/grindar efter oss både på vägen in och på vägen ut ur ridhus/paddock.
 • Vi plockar upp bajs efter oss för att hålla underlaget i gott skick. Detta är väldigt viktigt!
 • Rider vi ut och hästen bajsar på vägen får vi hoppa av och sparka det åt sidan så slipper vi få grannar som försvårar uteritterna för oss.
 • Ridning på annans mark är inte tillåten om inte överenskommelse gjorts.
 • Vi håller högerregeln på ridbanan och på uteritterna rider vi på höger sida av vägen.
 • All ridning på anläggningen sker på egen risk. Hästens välmående får dock aldrig tummas på!
 • Vill vi använda belysningen i paddocken så tänder vi den just innan ridning och släcker den direkt efter. Den stör grannarna och ska därför inte lämnas på i onödan. Strömbrytaren sitter inne i logen.
 • Vi använder inte belysningen i paddocken efter kl 21. I ridhuset går det dock bra fram till midnatt.
 • Vi följer ridhusschemats avsatta tider för hoppning om inte annat avtalas.

SERVICEDELEN

 • Medtagen mat ska märkas upp om det hålls i kylskåp/frys/skafferi.
 • Använda koppar/fat m.m. ställs i diskmaskinen efter användning. Vi hjälps åt att starta maskinen när den är full samt plocka i och ur disken.
 • Sadel-/tränshängare märks upp med hästens namn.
 • Skulle vi skräpa ner så sopar/torkar vi efter oss för allas trevnad.
 • Vi släcker korridorer, skötspiltor, sadelkammare och mockningsbelysning efter oss när vi åker hem för dagen och är noga med att stänga dörrar, speciellt dörren till sadelkammaren.
 • Använder vi tavlan, Facebookgruppen eller sms som kommunikationsmedel är vi noga med att uttrycka oss på ett trevligt sätt, för att inte andra ska ta illa vid sig. Vi undertecknar alltid med vårt namn. Vi vill att alla ska trivas på anläggningen!

ÖVRIGT

 • Vi bidrar alla med en positiv attityd gentemot hästarna och varandra.
 • Har vi önskemål eller klagomål får man kontakta Jennifer eller Fredrik via meddelande, telefon eller om ni ser oss i stallet, alternativt tala direkt med den som klagomålet rör. Vi håller ändå en trevlig ton, även när vi har kritik att framföra.
 • Vi respekterar och visar hänsyn till personalens lediga tid och privata bostad, hör alltid av er innan om ni behöver komma och knacka på. Om hundarna är ute på tomten så prata inte med dem/titta inte på dem då de blir alldeles för glada då och kanske börjar rymma. Fråga oss alltid om ok innan ni hälsar på dem.
 • Personalen ställer gärna upp för specialönskemål ibland om de i övrigt känner sig uppskattade för sitt arbete. Det handlar mycket om att ge och ta. De har annars inga krav på sig att utföra extra uppgifter utanför det som ingår.
 • Skitsnack, skvaller, negativa attityder, översitteri, kränkande behandling, manipulativa metoder, viskande, mobbning ses som allvarliga regelbrott eftersom det påverkar många människor i stallet. Allvarliga regelbrott leder till avtalets upphörande.